True
Kennis.TV - TV kijken via internet, de beste Kennis tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Het verhaal van Nederland - Alle afleveringen
Het verhaal van Nederland
Het verhaal van Nederland: Ridders en graven

In de dertiende eeuw sneuvelt onze eerste koning, Willem de Tweede, in de strijd tegen de Westfriezen. Nederland is in deze tijd een lappendeken van graafschappen en hertogdommen, die met elkaar concurreren om de macht. De jonge Hollandse graaf Floris de Vijfde heeft zijn vader, Willem de Tweede, nooit gekend. Hij is een koningskind, wordt hem verteld. Groeit hij uit tot een waardige opvolger en wreker van zijn vader?Het verhaal van Nederland
Het verhaal van Nederland: Bevrijders en bezetters

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voor onze ogen oorlogsmisdaden gepleegd. Niet alleen door Duitsers, maar ook door onszelf. Gewone burgers moeten zien te leven en overleven in tijden van oorlog en bezetting. Kunnen we ons de vraag stellen: wie was er goed of fout?Het verhaal van Nederland
Het verhaal van Nederland: Pioniers en paupers

In de 19e eeuw beleeft Nederland de industriële revolutie. Het is een tijd van nieuwe uitvindingen en technische vooruitgang, maar ook van grote armoede en ellende. Het verhaal van Nederland volgt een 19e-eeuws gezin dat naar de grote stad trekt, in de verwachting op een beter leven. Maar daar wordt het geconfronteerd met de harde werkelijkheid van uitbuiting en sociale ongelijkheid. Is er hoop op een betere toekomst en van wie valt die te verwachten?Het verhaal van Nederland
Het verhaal van Nederland: Patriotten en Prinsgezinden

Eind achttiende eeuw wordt ons land verscheurd door een burgeroorlog. De laatste stadhouder, prins Willem V, vlucht het land uit en burgers grijpen hun kans om de democratie in te voeren. Er woedt een strijd tussen aanhangers van de laatste Oranje-stadhouder en boze burgers die meer inspraak eisen: de patriotten. Wordt ons land een monarchie of een democratische republiek?Het verhaal van Nederland
Het verhaal van Nederland: Kapers en kooplui

Nederland wordt in de zeventiende eeuw een wereldmacht. Niet alleen dankzij de typische handelsgeest, maar vooral door roof en oorlog. Een kleine elite wordt steenrijk door middel van uitbuiting en onderdrukking van anderen. In de aflevering volgen we een rijke koopmansfamilie uit Antwerpen en een berooide Duitse matroos die ons meevoeren langs de gouden bergen en zwarte bladzijden van de 17e eeuw.Het verhaal van Nederland
Het verhaal van Nederland: Geuzen en papen

In de zestiende eeuw breekt de tachtigjarige oorlog uit. Een strijd die voor altijd verbonden is aan de naam van Willem van Oranje. In deze oorlog tussen katholieken en protestanten moet hij een keuze maken tussen zijn eigen belangen en die van de Spaanse koning. Daarbij heeft hij de hulp van het volk hard nodig. Hoe krijgt Willem het voor elkaar om vader des vaderlands van Nederland te worden?Het verhaal van Nederland
Het verhaal van Nederland: Friezen en Franken

In de vroege middeleeuwen bewonen de Friezen het kustgebied van Nederland. Ze geloven in natuurgoden en zelfs in het brengen van mensenoffers. Met de komst van christelijke missionarissen wordt hun manier van leven op de proef gesteld. Moet Radbod, koning der Friezen, zich bekeren tot het nieuwe geloof? Of juist vasthouden aan zijn eigen tradities? Een duivels dilemma.Het verhaal van Nederland
Het verhaal van Nederland: Romeinen en Bataven

We volgen het spoor van de Romeinen in Nederland. Het is Julius Caesar die ons land en haar bewoners voor het eerst beschrijft. Maar de komst van de Romeinen gaat niet zonder slag of stoot. De Germaanse stammen die het land bevolken worden onderworpen, verjaagd of vermoord. De Romeinen brengen ons land een nieuwe cultuur en ook nieuwe bewoners. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van de Romeinse tijd onder onze voeten terug te vinden. Maar waarom zijn de Romeinen opeens uit onze geschiedenis verdwenen?