True
Kennis.TV - TV kijken via internet, de beste Kennis tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

De Hokjesman - Alle afleveringen
De Hokjesman
De Hokjesman: DeTuindorpers

De Hokjesman bestudeert het leven in Tuindorp Oostzaan, een besloten gemeenschap in Amsterdam Noord. Ooit was deze gemeenschap bedacht en gebouwd als het walhalla onder de grootstedelijke arbeiderswijken; 'vrucht van strijd en idealen door 'hart-en nieren-socialen', die mogelijk maakten wat niet mogelijk was'. Hier stonden geen krotten, maar menswaardige behuizing met een grote tuin in een geordend dorp, waarin de arbeider gelukkig kon leven. De Tuindorper at er, sliep er en verrichtte er noeste arbeid in de scheepsbouw. Maar tijden veranderden; de scheepswerven gingen failliet. De arbeiders raakten meer op zichzelf aangewezen, er kwam armoede en de voorzieningen verdwenen uit de wijk. Langzaamaan werd het dorp opgeslokt door de grote stad. Toch is het er nog altijd ouderwets gezellig en kijkt men nog altijd naar elkaar om. Maar daar komen de indringers; de yuppen. Ze groeten niet en houden zich niet aan de ongeschreven regels.De Hokjesman
De Hokjesman: De Katholieken

De Hokjesman gaat op zoek naar de ware Katholiek. Op zijn weg ontmoet hij beneden en boven de rivieren katholieken die hun geloof op zeer uiteenlopende manieren beleven en tot uitdrukking brengen. Zo ervaart hij het onderscheid tussen orthodoxie en vrijzinnigheid. Waar komt die veelvormigheid vandaan? Daarnaast vraagt hij zich af: 'wat maakt iemand een goed katholiek?', 'hoe gaan de moderne Nederlandse katholieken om met eeuwenoude tradities en voorschriften die zo typerend zijn voor de katholieke kerk?' en 'wat maakt de door schandalen en imagoschade geplaagde kerk toch opnieuw aantrekkelijk voor jonge katholieken?'.De Hokjesman
De Hokjesman: De Dierenvrienden

De Hokjesman verdiept zich in de snel groeiende gemeenschap van dierenvrienden. Er zijn dierenvrienden die zielsveel houden van hun huisdier en tegelijkertijd geen enkel bezwaar zien in een burger of een speklapje bij de barbecue. Maar er is ook een kern van dierenvrienden die huivert bij de gedachte aan het eten van dieren en geen onderscheid wenst te maken tussen mens en dier. Hoe ingewikkeld is het leven binnen de gemeenschap van de rechtgeaarde en principiële dierenvriend? Wanneer wordt een dierenvriend een dierenactivist? Hoe kan hij nog goedgemutst door het leven gaan als er in zijn beleving een permanente massamoord plaatsvindt? En kan hij eigenlijk nog wel vrienden zijn met een vleeseter?De Hokjesman
De Hokjesman: De Papendallers

Hoe verhouden mensen zich binnen een hechte gemeenschap tot elkaar? In Papendal worden jonge sporters mentaal en fysiek voorbereid op het hoog houden van 's lands eer. Uitverkoren vanwege talent, ambitie en het lichaam waarmee ze geboren zijn. De Hokjesman onderzoekt hoe de beloften en talenten in Papendal worden omgetoverd van sporter tot topsporter, in de wetenschap dat slechts een enkeling het erepodium haalt.De Hokjesman
De Hokjesman: De socialisten

De Hokjesman gaat op onderzoek in de volkse beweging die van onderaan is opgebouwd en langzaam opstuwt naar de hoogste regionen van de parlementaire macht: de SP. Een partij die opkomt voor de arbeiders, de gewone mensen. De mensen onder aan de ladder die het gevoel hebben niet mee te tellen, die als aso's worden bestempeld en als minderwaardig worden weggezet. Die keihard werken maar er nooit op vooruitgaan. Waar alleen hulp van buiten hen een beter leven kan geven. Die heel veel van de politiek verwachten en die uitkijken naar een sterke man die zich opwerpt als hun leider. Die als een herder voor zijn lammeren zorgt. Het is echter bovenal een partij die de pet inruilt voor de hoge hoed. Die de switch maakt naar: wij zijn de politici in Den Haag, maar wij gaan het echt anders doen. Een partij die eerst rotte tomaten gooide en nu beschaafd tomatensoep uitdeelt. Wordt er één duidelijke route gevaren? En wie staan er aan het roer? Is er inspraak mogelijk over de koers?De Hokjesman
De Hokjesman: De antroposofen

De hokjesman verdiept zich in de Antroposofie - spirituele filosofie en occulte wetenschap - gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861-1925). Het in pacht hebben van de wijsheid zoals de Antroposofie die leert, verplicht tot het verspreiden en toepassen ervan op veel terreinen. Zoals vrije schoolpedagogie, heilpedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapieën, antroposofische geneeskunde, sociale driegeleiding en biologische landbouw. Onze hokjesman onderzoekt deze opmerkelijke combinatie van wetenschap en mystiek en hij aanschouwt hoe deze zelfbouwpakket-religie-zonder-god leidt tot een worsteling tussen de aanhangers onderling en de non-believers. De Hokjesman waagt zich in het milieu van Volendammers, Molukkers, orthodoxe boeren, subversieven, mariniers, antroposofen, SP-ers en edellieden. Binnen de groepen kijkt hij nadrukkelijk naar geschreven en ongeschreven wetten, regels, codes en taboes. Zijn doel is niet alleen het blootleggen van geheimen, hij wil ook lering trekken uit mogelijke kwaliteiten van de kliek. Wie de Hokjesman volgt op zijn safari, ontdekt de rimboe in zichzelf.De Hokjesman
De Hokjesman: Het Korps Mariniers

Michael Schaap gaat op onderzoek in de stoere wereld van de mariniers, die stuk voor stuk uit fysieke en mentale sterke mannen bestaat (want vrouwen zijn er niet), met een ongekende niet lullen maar doen - mentaliteit en waar altijd een sterk gevoel van verantwoordelijkheid heerst, zelfs als het bier op tafel komt. Maar pas op met je woorden. Dit zijn mannen die hun grenzen opzoeken. Niet in de laatste plaats in de gevechtslinie. Het is een way of life en dat moet je kunnen. En willen. Dus: past iedereen die pet, zoals bij de politie? En zo niet, waaruit blijkt dat? Hoe houd je stand als individu in een hiërarchisch systeem? En hoe zit het eigenlijk: vormt het systeem je of past het systeem bij je? Wat betekent het: eens een marinier, altijd een marinier? Kun je dan nog terugkeren in de burgermaatschappij?De Hokjesman
De Hokjesman: De autonomen

Op zoek naar de wereldverbeteraars, de dromers, de activisten die niet lijdzaam toekijken, maar die de wereld willen veranderen; soms ten koste van zichzelf en anderen; die niet hangen aan status en bezit. De anarchistische autonome subversieven, die geloven in zichzelf en niet in de maatschappij met zijn opgelegde structuren. Sinds de jaren 60 ontstaat er telkens een nieuwe groep hemelbestormers die met welhaast kinderlijk optimisme de wereld meent te moeten gaan verbeteren óf ervoor kiezen om zich aan die wereld te ontrekken...Daarbij wordt het conflict niet zelden geschuwd... Zo had je in de vorige eeuw provo's en de kabouters,, vredesdemonstranten en krakers, die fel rebelleerden tegen de leegstand van woningen. Waar zijn die mensen gebleven? Bestaat er nog zoiets als het "linkse actiewezen"? Michael Schaap hult zich in de outfit van de autonoom en belandt op zijn verkenningstocht in een sprookjesachtige wereld, met geheel eigen regels en gebruiken, waar onze tijd niet lijkt te bestaan.De Hokjesman
De Hokjesman: De adel

De adel vertegenwoordigt, naar eigen zeggen, fatsoen en kwaliteit. Noblesse oblige, opvoeding, taal, en goede manieren zijn de ingrediënten om een fatsoenlijk en nobel mens te worden en worden van huis uit meegegeven. Wie niet van adel is, maar wel gretig het uiterlijk vertoon en de omgangsvormen van de adel imiteert en kopieert, heet een snob. Programmamaker Michael Schaap is zo'n snob: hij heeft als kind de juiste regels van de etiquette, taal en omgangsvormen van zijn chique grootmoeder geleerd en beweegt zich schijnbaar moeiteloos tussen mensen van alle standen. De echte adel lijkt een ondoordringbaar bolwerk; men laat niemand van buiten de clan binnen. Zelfs mensen van adellijke afkomst wiens moeder alleen een titel draagt, mogen geen lid worden van adelverenigingen. Of je erbij hoort, is dus puur afhankelijk van je afkomst. Schaap probeert (met o.a. professor Yme Kuyper) te achterhalen wat het werkelijk vermag te zijn om als edelman of vrouw door het leven te gaan. Heeft de adel nog enige functie of intrinsieke waarde, nu en in de toekomst? Zelf vinden de dames en heren der adellijke gremia van wel. Sterker nog: de adel heeft een hoger doel, met hun fatsoen en kwaliteit willen ze een voorbeeldfunctie in de top van de maatschappij vervullen. Maar daarin zijn ze zeker niet uniek. De Nederlandse adel is burgerlijk geworden, tot verdriet van de snob.De Hokjesman
De Hokjesman: Boeren

Op de Veluwe woont een stug en behoudend volk. Vroeger leefde men er totaal geïsoleerd, het omringende bos schermde het af van de buitenwereld. Men moest zien te overleven door te ploeteren op de arme zandgronden en voor een goede oogst was men afhankelijk van God. Vandaag de dag is men rijk en niet meer afhankelijk van de grond, langzaam aan verdwijnt het boerenleven. De buitenwereld dringt zich steeds verder op, door internet, uitgaan en werken buiten het gebied. Stadse problemen zijn niet meer buiten te houden. Toch probeert men de identiteit te behouden en de rust te bewaren. Dit door zich vast te klampen aan het geloof en de daarbij behorende leefregels. Hoe te leven ligt duidelijk vast, van geboorte tot aan de dood. En wie je bent ook. Het is een strak stramien en veel jongeren springen dan ook flink uit de band. Dat mag zolang het maar op eigen erf gebeurt; en gaat het mis dan wordt het binnen de gemeenschap opgelost. Want samen staat men sterk en kan men zich weren tegen de wereld daarbuiten. Enerzijds lijkt het een keurige, overzichtelijke wereld waar alles aangeharkt is en iedereen netjes volgens de regels leeft. Maar ook de boerencultuur leeft voort met alle lompe en ruwe dingen die daarbij horen: zuipen, racen en feesten. Niks neerkijken op het boer zijn, dit wordt juist eerbiedig hoog gehouden. Dat is wat men is, daar komt men vandaan.De Hokjesman
De Hokjesman: Molukkers

De Nederlandse Molukkers, trots krijgersvolk in verbanning, vormen een hechte gemeenschap. De heimwee naar het land van oorsprong bindt hen, samen met de woede over wat hun is afgenomen en de kracht die ze putten uit hun eergevoel. Op hun motorfietsen voelen ze zich de dappere strijders van weleer, die met hun verschijning respect afdwingen. Michael Schaap lift met ze mee, in zijn zoektocht naar het wezen van de woede die hen drijft. Tijdens de politionele acties streden de Molukkers in het KNIL aan de kant van Nederland, dat na de Tweede Wereldoorlog de heerschappij in voormalig Nederlands-Indië probeerde te herstellen. Ze waren dienstbare bondgenoten, in de veronderstelling dat de Nederlandse belofte van een vrije Molukse staat hun zou bieden wat ze wilden. Maar Nederland, dat internationaal geen steun kreeg in het streven de kolonie te behouden, hield zich niet aan zijn woord. Onder leiding van Soekarno bleef de republiek Indonesië onafhankelijk en de Molukkers werden als collaborateurs gezien. Nederland haalde hen naar hier en bracht hen onder in kampen. Het zou tijdelijk zijn, maar de situatie duurt nu al zestig jaar. Pogingen om de claim op een vrij Zuid-Molukken en de belofte van Nederland onder de aandacht te brengen, escaleerden in de jaren zeventig met gewelddadige treinkapingen bij De Punt en Wijster. Teruggaan naar de kampong aan de andere kant van de wereld gaat niet meer, maar de geuren en kleuren uit hun land van oorsprong alsook de onzichtbare energie van de Stille Kracht werken door in het heden, samen met de kracht die ze putten uit eergevoel. Ze zijn besmet met het nostalgievirus en heimwee die vreet aan hun ziel. Het helpt ze niet te functioneren in onze nuchtere wereld. Op hun motorfietsen voelen ze zich de dappere strijders van weleer, die met hun verschijning respect afdwingen en zo hun eergevoel bevredigen. Michael Schaap rijdt mee in een bonte stoet van honderden Molukkers op motoren om in Limburg en Brabant geld op te halen ten behoeve van de Molukse zaak. De lange optocht eindigt in Kamp Vught. Dit voormalige SS-kamp is het laatste kamp waar nog Molukkers wonen. Het leven hier herinnert aan hun eigen militaire achtergrond. De voormalige appelplaats van de nazi's vormt met een grasveld, speeltuin en buurthuis, het centrum van de gemeenschap. Zijn ze zich bewust van het gruwelijke verleden van dit kamp? En waarom willen ze hier in hemelsnaam blijven wonen?De Hokjesman
De Hokjesman: Volendammers

Volendammers staan naast Jan Smit, vis en harde werkers ook bekend om de 'Volendammer hul'. Dit ouderwetse hoofddeksel is in het buitenland het symbool voor Nederland vanwege Frau Antje, het Hollandse kaasmeisje. Volendammers weten uitstekend hoe ze hun zogenaamde authenticiteit kunnen exploiteren, ook al heeft kaas niets met Volendam te maken. Iedere bezoeker kan zich op de Dijk in oud-Volendamse sferen laten vastleggen in klederdracht. Dit is dan ook wat programmamaker Michael Schaap doet wanneer hij zijn eerste schreden in het voormalige vissersdorp zet. Maar hoe dringt hij werkelijk door tot de in zichzelf gekeerde Volendamse aard? Michael Schaap is een 'jas', het Volendamse woord voor mensen van buiten. En een buitenstaander blijf je altijd, weet de enige Surinaamse schilder uit Volendam hem te vertellen. Hij trouwde dertig jaar geleden met een Volendamse, maar ervaart nog altijd dat hij er niet echt bij hoort. Zijn schilderswerkzaamheden verricht hij vooral in het Gooi, buiten het territorium van zijn Volendamse collega's en dorpsgenoten. Volendammers zijn gek op hun dorp, maar ook gek op nieuwe spullen. Als de buren iets nieuws hebben, dan willen zij het ook. Dit fenomeen "mo'k ook he" is typisch Volendams. De hang naar nieuw maakt dat de sloophamer in Volendam niet wordt geschuwd. De meeste karakteristieke vissershuisjes hebben inmiddels plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Want de Volendammer hecht meer aan modern gemak dan aan historische dorpsgezichten. Als vissersdorp is Volendam op sterven na dood. Het einde van de Zuyderzee Visserij is bijna in zicht. Niet kapotgemaakt door de Volendammers zelf maar door de strenge regulering van de overheid. Het handjevol vissers dat nog de zee opgaat bezint zich op een nieuwe toekomst met vaartochtjes voor toeristen. De veerkracht van Volendammers is groot. In plaats van te vissen, werken de meeste mannen tegenwoordig in de bouw. Om hun kracht en perfectionisme te ervaren, gaat Michael Schaap mee met de bouwvakkers die in de vroege ochtend massaal het dorp verlaten. Ze zijn de beste werkers van Nederland, zeggen ze met volle overtuiging, want als een Volendammer iets doet dan doet-ie het goed. Of het nou gaat om coke snuiven, muziek maken, sporten of werken, ze willen in alles de beste zijn. Of zoals een bewoner uit het naburige Edam het verwoordt: 'Volendammers gaan voor goud'.De Hokjesman
De Hokjesman: De Rotterdammers

Rotterdam is een stad met twee gezichten. Het is de stad van rouwdouwers die niet lullen maar poetsen, maar ook de stad met de grootste werkloosheid en armoede. De Hokjesman gaat op zoek naar het hart van de Rotterdammer en mengt zich onder de 170 etniciteiten die de stad rijk is. Waarom houdt de Rotterdammer zo van bouwputten en heipalen? Hoe komt het dat een Kaapverdiaanse bewoner van de stad zich zelden of nooit Nederlander noemt, maar wel Rotterdammer? In deze slotuitzending onderzoekt de Hokjesman de stad waar de schotten tussen de hokjes definitief lijken te zijn verdwenen.De Hokjesman
De Hokjesman: De Duurzamen

De Hokjesman onderzoekt de codes, de aannames en de omgangsvormen binnen de milieubeweging, die het woord duurzaamheid al hoog in het vaandel had voor het mode werd. Al bijna een halve eeuw is het voor De Duurzamen 'vijf voor twaalf'. Hoe voelt dat? Wie zijn de voortrekkers van de beweging en wat bezielt ze? Wat zijn de taboes? Mogen ze het vliegtuig nemen? Mogen ze zich voortplanten? En hoe moeten De Duurzamen verder nu hun gedachtegoed mainstream lijkt te worden?De Hokjesman
De Hokjesman: De Reizigers

De Hokjesman probeert door te dringen tot het reizende volk van woonwagenbewoners, kermisexploitanten en circusfamilies. Waar komt die reislustige traditie vandaan en hoe verhouden de groepen zich onderling tot elkaar? Hoe gaan de woonwagenbewoners om met het criminele imago dat aan de 'kampers' kleeft? Ben je nog steeds een reiziger, ook al verplaats je je nooit? Hoe denkt de reiziger over de burgers buiten het kamp?De Hokjesman
De Hokjesman: De Lesbiennes

Anders dan mannelijke homoseksuelen lijken lesbiennes zich nauwelijks te profileren, maar schijn bedriegt. De Hokjesman gaat op zoek naar de plekken en gelegenheden waar lesbiennes elkaar treffen. Hoe verhouden de lesbiennes zich tot hetero's, homomannen en transgenders? Hebben zij het makkelijker dan homomannen? Wat zijn de vooroordelen waartegen ze vechten en hoe bepalend is hun seksuele voorkeur voor de manier waarop ze in het leven staan?De Hokjesman
De Hokjesman: De Hindostanen

Sinds de onafhankelijkheid van Suriname woont de grootste Hindostaanse gemeenschap van het Europese vasteland in Den Haag. Toch voert zij nooit de boventoon in het nieuws. De Hokjesman onderzoekt bij zowel hindoes als moslims uit de gemeenschap hoe dat komt en stuit op de ongeschreven regels en taboes die verscholen gaan achter de kleurrijke Bollywoodcultuur. Wat is de keerzijde van het imago van een brave en goed geïntegreerde gemeenschap?De Hokjesman
De Hokjesman: De Professoren

De Hokjesman begeeft zich onder professoren. Hij onderzoekt de mores en de rituelen van het hooglerarenkorps van de Universiteit Leiden, de oudste en meest traditionele universiteit van Nederland. Hoe verhoudt de tempel van de wetenschap zich tot de buitenwereld die vooral nuttige resultaten wil zien? Hoe statusgevoelig zijn de professoren? Hoe denken de alfa's over de beta's en de gamma's, en andersom?De Hokjesman
De Hokjesman: De Geesteszieken

De Hokjesman verdiept zich in de bewoners van een psychiatrische instelling. Hoe functioneert zo'n gedwongen gemeenschap van mensen, door de buitenwereld getypeerd als gekken? Hoe denken de geesteszieken op hun beurt over de mensen die door de samenleving als normaal worden bestempeld? Hoe houd je je staande in een wereld die jou niet begrijpt of die jij niet begrijpt?De Hokjesman
De Hokjesman: De Drenten

De Hokjesman verdiept zich in de bewoners van de provincie die altijd de status heeft gehad van het stiefkind. Drenthe is een provincie zonder echte steden, zonder universiteit en zonder een traditie van notabelen. Wat doet die uitzonderingspositie met de mentaliteit van de Drent? Waarom zet hij gestudeerde mensen die uit het westen komen vaak weg als snakkerds? En is er iets waarop hij trots is?