True
Kennis.TV - TV kijken via internet, de beste Kennis tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Why We Hate - Alle afleveringen
Why We Hate
Why We Hate: Tribalisme

Waarom verdelen we de wereld in ons en hen? Cognitief wetenschapper Laurie Santos onderzoekt het verschijnsel stammenstrijd en vraagt zich af waarom liefde voor onze eigen groep ons ertoe kan brengen andere groepen te haten. Ooit kwamen we samen om onszelf en elkaar te beschermen en om ons leven te verrijken met sociale interactie en binding. Maar de liefde voor onze eigen groep draagt ook bij aan onze bereidheid om andere groepen mensen te haten of er zelfs geweld tegen te gebruiken. De onvervalste haat die hardcorevoetbalsupporters in Londen uiten tegen de fans van rivaliserende teams is een extreme vorm van tribale loyaliteit. In de Verenigde Staten zijn de scheidslijnen tussen democraten en republikeinen zo diepgeworteld dat de communicatie tussen beide partijen soms helemaal niet plaats vindt. Neurowetenschappers en politicologen bevestigen dat deze extreme polarisatie het voor mensen onmogelijk maakt om het eens te worden over basisfeiten. Voor Santos is stammenstrijd de bepalende factor in onze waarneming van de wereld om ons heen. We kunnen het perspectief van de andere kant niet zien. En in het huidige media- en informatielandschap kunnen we ons onderdompelen in ons eigen gelijk en worden we beschermd tegen lastige waarheden. Zelfs het langdurende nationale conflict tussen Israëliërs en Palestijnen wordt versterkt door de psychologische processen die stammenstrijd aansturen: elke partij wordt gemotiveerd door het eigen historische verhaal van onrechtvaardigheid. Gelukkig zijn onze hersenen flexibel. We zullen de wereld altijd categoriseren, maar nieuwe definities zijn altijd mogelijk.