True
Kennis.TV - TV kijken via internet, de beste Kennis tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Rechtsscholen van de islam - Alle afleveringen
Rechtsscholen van de islam
MO Doc: Rechtsscholen van de islam

Onder de noemer MO Doc brengt de Moslim Omroep verdiepende documentaires waarin relevante thema's uitvoerig worden behandeld.Rechtsscholen van de islam
MO Doc: Rechtsscholen van de islam

De meeste Nederlandse moslims behoren tot de soennitische tak van de Islam. In hun dagelijks leven komt jurisprudentie bij hun religieuze beleving vaak aan de orde. Soennitische rechtsgeleerden zoeken hun antwoord als eerste in de Koran. Vinden ze het daar niet, dan raadplegen ze de Soennah. Volgende bronnen zijn Ijma en Qiyas. Deze 'al adillah al arba' zijn dus de vier rechtsbronnen van Islam. Daarnaast gebruiken rechtsscholen aanvullende principes als urf (gewoonterecht) en idijtihad (interpretatie), waardoor het recht flexibeler wordt. Moderne moslims hebben soms een andere kijk op de totstandkoming van de jurisprudentie. In de documentaire bespreken we de materie die rechtsgeleerde Fiqh en Oesoel al-Fiqh bestudeert en wat de vier rechtsbronnen precies behelzen.