True
Kennis.TV - TV kijken via internet, de beste Kennis tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Podcast.NL   Contact   Privacy & Cookies  

The Corridors of Power - Alle afleveringen
The Corridors of Power
The Corridors of Power: Afl. 3

Waarom laat de wereld toe dat de genocide in Rwanda in het voorjaar van 1994 plaatsvindt? Niets staat een interventie in de weg en toch worden er in korte tijd 800.000 mensen afgeslacht, terwijl de wereld toekijkt. De verklaring lijkt te liggen in een ander deel van Afrika, waar een paar maanden eerder achttien Amerikaanse soldaten omkomen tijdens een humanitaire missie. Hun lichamen worden door de straten gesleept en vertoond op de nationale televisie. Het incident lijdt tot een overhaaste terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Somalië, en tot het onverklaarbaar besluit van de regering-Clinton om niet opnieuw in te grijpen in Afrika.The Corridors of Power
The Corridors of Power: Afl. 2

De val van de Berlijnse Muur biedt een nieuwe kans om eindelijk de belofte van 'Never Again' waar te maken. Voor een nieuwe generatie leiders brengt de triomf van het Westen de verplichting met zich mee om hun macht te gebruiken om van de wereld een betere, veiligere plek te maken voor de hele mensheid, en vooral voor de meest kwetsbare en weerloze gemeenschappen. Het uiteenvallen van Joegoslavië begin jaren negentig, dat snel escaleert in een bloedbad, wordt hun eerste test.The Corridors of Power
The Corridors of Power: Afl. 1

Aan het einde van WO II beloven wereldleiders dat er nooit meer zulke door de mens veroorzaakte wreedheden zullen plaatsvinden. Maar tijdens de Koude Oorlog worden dergelijke beloften regelmatig over het hoofd gezien in naam van geopolitieke wijsheid. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen de VS en het Irak van Saddam Hoessein. Hoesseins oorlog met het revolutionaire Iran, een door de VS gezworen vijand, brengt Washington ertoe alle berichten over de wreedheden die Sadam tegen zijn eigen volk begaat te negeren. Amerika blijft hem militaire en economische hulp bieden, zelfs als Hoessein chemische wapens gebruikt tegen Iraanse soldaten.