True
Kennis.TV - TV kijken via internet, de beste Kennis tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Nederland in 7 overstromingen - Alle afleveringen
Nederland in 7 overstromingen
Nederland in 7 overstromingen: De ergst denkbare overstroming

Ooit was Dordrecht de belangrijkste handelsstad van Nederland en op weg om de hoofdstad van het land te worden. De Elizabethsvloed van 1421 maakte daar een abrupt en definitief einde aan. Zou de Randstad, het centrum van onze huidige economie, in de toekomst hetzelfde lot kunnen treffen bij de ergste overstroming die we kunnen voorspellen?Nederland in 7 overstromingen
Nederland in 7 overstromingen: Ze steken de dijken door!

Eeuwenlang strijdt Nederland al tegen het water. Die strijd zit in ons bloed. Hoe is dan mogelijk dat we nu dijken doorsteken om land onder water te zetten?Nederland in 7 overstromingen
Nederland in 7 overstromingen: De adem Gods?

Watersnoodrampen heeft ons land altijd gekend. Hoe werden en worden die verklaard door de slachtoffers: als natuurlijk noodlot, als straf van God of als falen van de mens?Nederland in 7 overstromingen
Nederland in 7 overstromingen: Het nieuwe land

De watersnood van 1916 leidde tot het grootste waterbouwkundige project van het begin van de 20e eeuw, de Afsluitdijk. Kan die dijk worden gezien als hét voorbeeld van een ongebreideld geloof in technologie, in maakbaarheid van mens en maatschappij?Nederland in 7 overstromingen
Nederland in 7 overstromingen: Water als wapen

Water is in de geschiedenis een machtig wapen gebleken. Je kunt er de vijand mee buiten de deur houden of een bezetter verjagen. Tegen de tijd dat dit wapen helemaal was geperfectioneerd, leek het totaal overbodig geworden. Toch geloofde Nederland er nog lang in.Nederland in 7 overstromingen
Nederland in 7 overstromingen: Dijken, dijken, dijken

Je kunt je niet in je eentje beschermen tegen overstromingen. Alleen als je samenwerkt, maak je een kans het water buiten de deur te houden. Hoe ging die samenwerking vroeger en hoe moet dat nu?Nederland in 7 overstromingen
Nederland in 7 overstromingen: Help!

Is Nederland pas echt één volk en één natie geworden dankzij de overstromingen? En zijn we door die rampen de gulle gevers geworden die we nog steeds zijn?